Kompanija Alu Prox vrši proizvodnju i izradu najkvalitetnijih ograda u regionu sa visokim sjajem a pored toga nudi i najpovoljniju cijenu prilikom projektovanja, izrade i ugradnje. A u skladu sa Vašim zahtjevima nudimo i brzu realizaciju svih planiranih projekata.

Aluminijumske ograde su estetskog i modernog oblika, prilagođene su za veliki broj ispuna, te samim tim omogućavaju veliku kreativnost u izradi. Aluminijumske ograde i rukohvati predstavljaju najbolje rješenje kako zbog svoje jednostavnosti instalacije, tako i zbog korišćenja i održavanja, te dugotrajnosti. Održavanje aluminijumskih ograda je svedeno na minimum, nema šmirglanja, nema farbanja, samo pomoću krpe i vode.

Aluminijumske ograde se rade od prefabrikovanih elemenata, što omogućava čistu montažu, bez varenja i poliranja, čime se znatno ubrazava sama izrada i rad na terenu, samim tim pružaju modernu kombinaciju atraktivnog izgleda i funkcije bezbjednosti na svim poslovnim i stambenim objektima novijeg doba.